Puppet Pals i 3:an

Eleverna i åk 3 har jobbat i grupper och tillsammans skapat en berättelse i puppetpals. På bilden var deras uppgift att rita minst en karaktär var i gruppen. De fotograferade sedan sina bilder och beskar dessa i programmet. På svenskan skrev de en berättelse (fokus var att skriva en dialog) där deras karaktärer skulle vara med. De fick även ta med i berättelsen färdiga karaktärer från programmet. Sedan spelade eleverna in sina berättelser i programmet. Klicka på bilden, så får du se ett smakprov!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Engelska filmer

Vi har använt motsatsord och grammatik som grund för att skriva sångtexter. Eleverna har ritat bilder till texterna, och därefter spelat in låtarna. Det avslutande momentet är att sätta ihop bilderna och musikfilerna till filmer. 

Nästa gång tänker jag att de skriver texten på bilderna så blir det lättare att följa med i sången och dessutom lär man sig stavningen.

Eleverna var verkligen entusiastiska men det uppstår ofta svårigheter av teknisk natur.

Klicka på bild för att se en sång:

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Bluebot

Jag har tittat på bloggen Malins Pplugg . Där finns en hel massa intressant läsning bl.a. om hur hon tillsammans med eleverna har integrerat programmering och genrepedagogik (genren instruktioner).  Jag har tittat på inlägget ”Programmering m Bluebot. Resonera och lös problem.”

https://blogg.hultsfred.se/malinspplugg/2015/05/20/programmering-m-bluebot-resonera-och-los-problem/

Syftet var att eleverna skulle träna sig att resonera sig fram till bästa sättet att lösa ett problem. De skulle programmera en bluebot att gärna ta den närmaste vägen till ett visst mål. De skulle använda sig av kunskaper de fått i tidigare projekt på området.

Matte, höger och vänster, instruktioner, programmering, samarbete m.m. nämner hennes elever att de lärt sig under lektionen.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Ullis skolsida

På Ullis skolsida berättar Ulrica Eliasson om hur hon integrerar digitala verktyg i undervisningen. Under fliken Ipad berättar hon bland annat om hur hon använder Ipaden som dokumentkamera. Ger tips på hur man kan använda den i undervisningen. Hon ger också tips om olika appar och hur hon har använt dessa i undervisningen. Apparna har de bland annat använt till att göra presentationer i olika ämnen. På matten hade de berättat räknesagor, presentera hur de löst olika problem mm. I engelska har de gjort dialoger och böcker. Ett tips, gå in och se vad hon visar upp under appen Comic life.

http://www.ulricaelisson.se/category/presentera/


Prenumerera på nya blogginlägg

Moment C

Femmor lär sig programmera med micro:bit

Hur

  • Webplats: fakta och instruktionsfilmer för lärare.
  • Träffar: Diskussioner.
  • Videokonferensmöten: Uppföljning av hur det går.
  • Lokala Utvecklings Centra (LUC): Kollegialt samarbete.
  • Ämnes-LUC

Syfte / Läroplanen

Möta nya läroplanen där programmering finns inskriven. I satsningen på micro:bit betonas likvärdigheten för eleverna, vikten av att alla lärare utvecklar en förståelse för vad digitalt skapande handlar om i deras ämne samt det kollegiala lärandet och erfarenhetsutbytet.

 

Möjligheter till individanpassning, samarbete och elevens lärande.

En micro:bit kan programmeras att styra och samverka med mängder av elektroniska komponenter och i princip allt som kan leda ström. En av fördelarna med att använda micro:bit i undervisningen är att det finns mängder av resurser på nätet som är fritt tillgängliga att använda och att utveckla vidare.

 

Lärarnas utmaning

− Vi kommer att behöva lektionsplaner och goda exempel som visar hur det digitala skapandet kan fungera som redskap för annan kunskapsinhämtning i ämnet. Det här materialet måste växa fram ur praktiken, men det kommer säkert att behövas en central samordning och spridning för att det verkligen ska nå ut till alla.

Erik


Prenumerera på nya blogginlägg

Språklig variation!

 

Detta handlar om språklig variation som kan bero på ålder, kön, geografiskt läge, bakgrund osv.  Lite äldre personer (nämner ingen ålder) uttrycker sig inte på samma sätt som unga idag. Tjejer och killar är det ofta stor skillnad på när det gäller språket, tjejer använder oftast ett mer vårdat språk än killar. Det finns en stor klyfta i samhället när det kommer till den språkliga variationer.

Något som påverkar starkt är vilka man har runt omkring sig.

Det handlar även om attityderna till den språkliga variationen (slangord, dialekter osv.). Man anpassar det till vem man pratar med.

Det går att koppla ihop diskussionsfrågor från filmen till flertalet ämnen (samhällskunskap och svenska t ex).

 

Länk:

http://sportfiskeskolan.se/

 

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg