Bluebot

Jag har tittat på bloggen Malins Pplugg . Där finns en hel massa intressant läsning bl.a. om hur hon tillsammans med eleverna har integrerat programmering och genrepedagogik (genren instruktioner).  Jag har tittat på inlägget ”Programmering m Bluebot. Resonera och lös problem.”

https://blogg.hultsfred.se/malinspplugg/2015/05/20/programmering-m-bluebot-resonera-och-los-problem/

Syftet var att eleverna skulle träna sig att resonera sig fram till bästa sättet att lösa ett problem. De skulle programmera en bluebot att gärna ta den närmaste vägen till ett visst mål. De skulle använda sig av kunskaper de fått i tidigare projekt på området.

Matte, höger och vänster, instruktioner, programmering, samarbete m.m. nämner hennes elever att de lärt sig under lektionen.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Ullis skolsida

På Ullis skolsida berättar Ulrica Eliasson om hur hon integrerar digitala verktyg i undervisningen. Under fliken Ipad berättar hon bland annat om hur hon använder Ipaden som dokumentkamera. Ger tips på hur man kan använda den i undervisningen. Hon ger också tips om olika appar och hur hon har använt dessa i undervisningen. Apparna har de bland annat använt till att göra presentationer i olika ämnen. På matten hade de berättat räknesagor, presentera hur de löst olika problem mm. I engelska har de gjort dialoger och böcker. Ett tips, gå in och se vad hon visar upp under appen Comic life.

http://www.ulricaelisson.se/category/presentera/


Prenumerera på nya blogginlägg

Moment C

Femmor lär sig programmera med micro:bit

Hur

  • Webplats: fakta och instruktionsfilmer för lärare.
  • Träffar: Diskussioner.
  • Videokonferensmöten: Uppföljning av hur det går.
  • Lokala Utvecklings Centra (LUC): Kollegialt samarbete.
  • Ämnes-LUC

Syfte / Läroplanen

Möta nya läroplanen där programmering finns inskriven. I satsningen på micro:bit betonas likvärdigheten för eleverna, vikten av att alla lärare utvecklar en förståelse för vad digitalt skapande handlar om i deras ämne samt det kollegiala lärandet och erfarenhetsutbytet.

 

Möjligheter till individanpassning, samarbete och elevens lärande.

En micro:bit kan programmeras att styra och samverka med mängder av elektroniska komponenter och i princip allt som kan leda ström. En av fördelarna med att använda micro:bit i undervisningen är att det finns mängder av resurser på nätet som är fritt tillgängliga att använda och att utveckla vidare.

 

Lärarnas utmaning

− Vi kommer att behöva lektionsplaner och goda exempel som visar hur det digitala skapandet kan fungera som redskap för annan kunskapsinhämtning i ämnet. Det här materialet måste växa fram ur praktiken, men det kommer säkert att behövas en central samordning och spridning för att det verkligen ska nå ut till alla.

Erik


Prenumerera på nya blogginlägg

Språklig variation!

 

Detta handlar om språklig variation som kan bero på ålder, kön, geografiskt läge, bakgrund osv.  Lite äldre personer (nämner ingen ålder) uttrycker sig inte på samma sätt som unga idag. Tjejer och killar är det ofta stor skillnad på när det gäller språket, tjejer använder oftast ett mer vårdat språk än killar. Det finns en stor klyfta i samhället när det kommer till den språkliga variationer.

Något som påverkar starkt är vilka man har runt omkring sig.

Det handlar även om attityderna till den språkliga variationen (slangord, dialekter osv.). Man anpassar det till vem man pratar med.

Det går att koppla ihop diskussionsfrågor från filmen till flertalet ämnen (samhällskunskap och svenska t ex).

 

Länk:

http://sportfiskeskolan.se/

 

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Stop-motion-animering

Jag har tittat på två bloggar (Stockholmskällan och Från då till nu) som presenterar hur man kan göra egna stop-motion-filmer med eleverna. I den ena bloggen presenterats ett helt lektionsupplägg och i den andra bloggen visas enbart elevernas resultat.

Enligt den ena bloggen  är syftet att:

  • uttrycka budskap med bilder.
  • skapa bilder med digital teknik.

Jag tänker att detta verktyg på ett enkelt sätt knyter ihop de två ämnena svenska och bild (men även andra ämnen) och för de som har möjlighet att arbeta tematiskt är stop-motion-animering ett ypperligt tillfälle att göra detta.

Den andra bloggen jag tittade på, gjorde filmer om Jägarstenåldern och fick på så sätt in både bild, svenska och historia i sitt arbete (det stod ingenting om några mål på den sidan).

Jag tänker att man har bra möjligheter att individanpassa genom att t.ex. ställa olika krav på hur lång filmerna ska vara eller om man ska samarbete eller arbeta själv.

Som alltid krävs det ett klart lektionsupplägg med tydliga ramar så att eleverna inte fastnar i vissa moment eller fjantar bort tid (som ofta händer när det inte vet exakt vad de ska göra). Dessutom ger många filmappar ofta eleverna tusen valmöjligheter och det gör att de aldrig blir klar.

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

En inspirerande blogg

Jag har tittat på en blogg som heter ”Hülya -flerspråkighet, translanguaging & multimodalt lärande”

https://frokenhulya.wordpress.com/2015/02/23/i-mitt-klassrum-sprakutvecklande-arbetssatt-digitala-verktyg/

”Digitala verktyg är inte en ”happening” i klassrummet- utan det är verktyg som används av lärare och elever, som stöd, för att förbereda övningar, frågesport, översättningsverktyg, bilder, talsyntes mm. Digitala verktyg är något som vi använder oss dagligen i lärandet ibland blir det ett verktyg i lärarens förberedelser och ibland i elevens lärande.” Så skriver Hülya Basaran i presentationen av sin blogg.

Huyla arbetar med nyanlända elever i en förberedelseklass på en skola som har god tillgång till teknik. Efter en startsträcka på ett år med digitala verktyg där hon har provat sig fram i sin elevgrupp, bland olika lärprocesser har hon samlat på sig en hel del tankar som hon delar med sig av på bloggen. Tankar om IKT, lärande och att VÅGA. Hon säger att man måste våga utmana sitt eget lärande, sin undervisning och sina elever.

Vad eleverna gillade mest var att göra en presentation i programmet Voki:  http://fbkkronan.skolbloggen.se/2012/02/14/753/

Hur kopplas aktiviteten till läroplanen?

Syfte Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

·         välja och använda språkliga strategier

·         urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg