Puppet Pals i 3:an

Eleverna i åk 3 har jobbat i grupper och tillsammans skapat en berättelse i puppetpals. På bilden var deras uppgift att rita minst en karaktär var i gruppen. De fotograferade sedan sina bilder och beskar dessa i programmet. På svenskan skrev de en berättelse (fokus var att skriva en dialog) där deras karaktärer skulle vara med. De fick även ta med i berättelsen färdiga karaktärer från programmet. Sedan spelade eleverna in sina berättelser i programmet. Klicka på bilden, så får du se ett smakprov!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Engelska filmer

Vi har använt motsatsord och grammatik som grund för att skriva sångtexter. Eleverna har ritat bilder till texterna, och därefter spelat in låtarna. Det avslutande momentet är att sätta ihop bilderna och musikfilerna till filmer. 

Nästa gång tänker jag att de skriver texten på bilderna så blir det lättare att följa med i sången och dessutom lär man sig stavningen.

Eleverna var verkligen entusiastiska men det uppstår ofta svårigheter av teknisk natur.

Klicka på bild för att se en sång:

 


Prenumerera på nya blogginlägg