Moment C

Femmor lär sig programmera med micro:bit

Hur

  • Webplats: fakta och instruktionsfilmer för lärare.
  • Träffar: Diskussioner.
  • Videokonferensmöten: Uppföljning av hur det går.
  • Lokala Utvecklings Centra (LUC): Kollegialt samarbete.
  • Ämnes-LUC

Syfte / Läroplanen

Möta nya läroplanen där programmering finns inskriven. I satsningen på micro:bit betonas likvärdigheten för eleverna, vikten av att alla lärare utvecklar en förståelse för vad digitalt skapande handlar om i deras ämne samt det kollegiala lärandet och erfarenhetsutbytet.

 

Möjligheter till individanpassning, samarbete och elevens lärande.

En micro:bit kan programmeras att styra och samverka med mängder av elektroniska komponenter och i princip allt som kan leda ström. En av fördelarna med att använda micro:bit i undervisningen är att det finns mängder av resurser på nätet som är fritt tillgängliga att använda och att utveckla vidare.

 

Lärarnas utmaning

− Vi kommer att behöva lektionsplaner och goda exempel som visar hur det digitala skapandet kan fungera som redskap för annan kunskapsinhämtning i ämnet. Det här materialet måste växa fram ur praktiken, men det kommer säkert att behövas en central samordning och spridning för att det verkligen ska nå ut till alla.

Erik


Prenumerera på nya blogginlägg

Samarbete mellan årskurserna.

Förskoleklass och åk 2 dansar till ”Gummibears” i idrottssalen. Vi visar dansstegen via videokanonen direkt på väggen. Eleverna tycker att det är roligt och jag som idrottslärare får ett tidigt tillfälle att se på deras förmåga att röra sig i takt och rytm i lekar, danser och rörelse till musik.


Prenumerera på nya blogginlägg