Puppet Pals i 3:an

Eleverna i åk 3 har jobbat i grupper och tillsammans skapat en berättelse i puppetpals. På bilden var deras uppgift att rita minst en karaktär var i gruppen. De fotograferade sedan sina bilder och beskar dessa i programmet. På svenskan skrev de en berättelse (fokus var att skriva en dialog) där deras karaktärer skulle vara med. De fick även ta med i berättelsen färdiga karaktärer från programmet. Sedan spelade eleverna in sina berättelser i programmet. Klicka på bilden, så får du se ett smakprov!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Stop-motion-animering

Jag har tittat på två bloggar (Stockholmskällan och Från då till nu) som presenterar hur man kan göra egna stop-motion-filmer med eleverna. I den ena bloggen presenterats ett helt lektionsupplägg och i den andra bloggen visas enbart elevernas resultat.

Enligt den ena bloggen  är syftet att:

  • uttrycka budskap med bilder.
  • skapa bilder med digital teknik.

Jag tänker att detta verktyg på ett enkelt sätt knyter ihop de två ämnena svenska och bild (men även andra ämnen) och för de som har möjlighet att arbeta tematiskt är stop-motion-animering ett ypperligt tillfälle att göra detta.

Den andra bloggen jag tittade på, gjorde filmer om Jägarstenåldern och fick på så sätt in både bild, svenska och historia i sitt arbete (det stod ingenting om några mål på den sidan).

Jag tänker att man har bra möjligheter att individanpassa genom att t.ex. ställa olika krav på hur lång filmerna ska vara eller om man ska samarbete eller arbeta själv.

Som alltid krävs det ett klart lektionsupplägg med tydliga ramar så att eleverna inte fastnar i vissa moment eller fjantar bort tid (som ofta händer när det inte vet exakt vad de ska göra). Dessutom ger många filmappar ofta eleverna tusen valmöjligheter och det gör att de aldrig blir klar.

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg