Bluebot

Jag har tittat på bloggen Malins Pplugg . Där finns en hel massa intressant läsning bl.a. om hur hon tillsammans med eleverna har integrerat programmering och genrepedagogik (genren instruktioner).  Jag har tittat på inlägget ”Programmering m Bluebot. Resonera och lös problem.”

https://blogg.hultsfred.se/malinspplugg/2015/05/20/programmering-m-bluebot-resonera-och-los-problem/

Syftet var att eleverna skulle träna sig att resonera sig fram till bästa sättet att lösa ett problem. De skulle programmera en bluebot att gärna ta den närmaste vägen till ett visst mål. De skulle använda sig av kunskaper de fått i tidigare projekt på området.

Matte, höger och vänster, instruktioner, programmering, samarbete m.m. nämner hennes elever att de lärt sig under lektionen.

 


Prenumerera på nya blogginlägg