Stop-motion-animering

Jag har tittat på två bloggar (Stockholmskällan och Från då till nu) som presenterar hur man kan göra egna stop-motion-filmer med eleverna. I den ena bloggen presenterats ett helt lektionsupplägg och i den andra bloggen visas enbart elevernas resultat.

Enligt den ena bloggen  är syftet att:

  • uttrycka budskap med bilder.
  • skapa bilder med digital teknik.

Jag tänker att detta verktyg på ett enkelt sätt knyter ihop de två ämnena svenska och bild (men även andra ämnen) och för de som har möjlighet att arbeta tematiskt är stop-motion-animering ett ypperligt tillfälle att göra detta.

Den andra bloggen jag tittade på, gjorde filmer om Jägarstenåldern och fick på så sätt in både bild, svenska och historia i sitt arbete (det stod ingenting om några mål på den sidan).

Jag tänker att man har bra möjligheter att individanpassa genom att t.ex. ställa olika krav på hur lång filmerna ska vara eller om man ska samarbete eller arbeta själv.

Som alltid krävs det ett klart lektionsupplägg med tydliga ramar så att eleverna inte fastnar i vissa moment eller fjantar bort tid (som ofta händer när det inte vet exakt vad de ska göra). Dessutom ger många filmappar ofta eleverna tusen valmöjligheter och det gör att de aldrig blir klar.

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

En inspirerande blogg

Jag har tittat på en blogg som heter ”Hülya -flerspråkighet, translanguaging & multimodalt lärande”

https://frokenhulya.wordpress.com/2015/02/23/i-mitt-klassrum-sprakutvecklande-arbetssatt-digitala-verktyg/

”Digitala verktyg är inte en ”happening” i klassrummet- utan det är verktyg som används av lärare och elever, som stöd, för att förbereda övningar, frågesport, översättningsverktyg, bilder, talsyntes mm. Digitala verktyg är något som vi använder oss dagligen i lärandet ibland blir det ett verktyg i lärarens förberedelser och ibland i elevens lärande.” Så skriver Hülya Basaran i presentationen av sin blogg.

Huyla arbetar med nyanlända elever i en förberedelseklass på en skola som har god tillgång till teknik. Efter en startsträcka på ett år med digitala verktyg där hon har provat sig fram i sin elevgrupp, bland olika lärprocesser har hon samlat på sig en hel del tankar som hon delar med sig av på bloggen. Tankar om IKT, lärande och att VÅGA. Hon säger att man måste våga utmana sitt eget lärande, sin undervisning och sina elever.

Vad eleverna gillade mest var att göra en presentation i programmet Voki:  http://fbkkronan.skolbloggen.se/2012/02/14/753/

Hur kopplas aktiviteten till läroplanen?

Syfte Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

·         välja och använda språkliga strategier

·         urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Samarbete mellan årskurserna.

Förskoleklass och åk 2 dansar till ”Gummibears” i idrottssalen. Vi visar dansstegen via videokanonen direkt på väggen. Eleverna tycker att det är roligt och jag som idrottslärare får ett tidigt tillfälle att se på deras förmåga att röra sig i takt och rytm i lekar, danser och rörelse till musik.


Prenumerera på nya blogginlägg

Nytt yrke?

Prövade rollen som gamer och youtuber. Projektet kom att läggas ner omgående. Hoppas länken funkar:

PewDiePieWannaBe

Använde bara datorns kamera och programmet screencastify. Om ni vill pröva lyckan själva.

Det var förresten en elev på en annan skola som ville veta hur man gör så jag visade. Får önska hen lycka till då i framtiden.


Prenumerera på nya blogginlägg

Berättelse och sång

Egenskriven berättelse som vi spelat in med ett bra gratisprogram som heter Audacity. Det blir ju alltid lite bättre om man har en hyfsad mick också:

Lyssna på berättelsen här!

Eleverna klämmer i och sjunger ”Drunken Sailor” på en musiklektion. Jag spelade in på mobilen och laddade upp det på youtube. Om man väljer ”privat länk” så går det inte att söka på klippet.

Klicka här för skön musik!

 


Prenumerera på nya blogginlägg